lobizmas

lobizmas
lobizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Interesų grupių teisėta veikla, kuria siekiama, kad būtų priimti, pakeisti ar panaikinti joms svarbūs įstatymai, kiti teisės aktai ar politiniai sprendimai. Manoma, terminas pradėtas vartoti 19 a. pr. D. Britanijos parlamente; lobby (angl.) reiškia vietą, kur parlamento nariai susitinka su interesų grupių atstovais ir žurnalistais, turinčiais privilegijuotą statusą (angl. lobby corespondent). Siaurąja prasme – interesų grupių veiksmai, kuriais siekiama paveikti parlamentarų nuostatas ir apsisprendimą priimant sprendimus parlamente. Plačiąja prasme – interesų grupių veikla, kuria siekiama daryti įtaką visoms valdžios institucijoms ir asmenims, dalyvaujantiems teisėkūroje ir priimantiems interesų grupėms svarbius sprendimus visose politinės veiklos srityse. Profesionaliu lobizmu užsiimančių lobistų (angl. lobbyist, lobby agent) veiklą reikia skirti nuo organizuotų interesų grupių veiklos – lobistai atstovauja pastarųjų interesams, jiems už tai mokamas sutartinis atlyginimas. Kai kuriose šalyse reglamentuoja specialūs įstatymai, kiti teisės aktai, apibrėžta lobistų registracijos tvarka ir pan. (ES, JAV, Kanada, Lietuva). Paveikiausiais ir dažniausiai taikomais interesų grupių taktikos bei poveikio metodais, būdais, priemonėmis ir pan. laikoma: lobistų ir valdžios atstovų tiesioginė komunikacija, lobizmas skatinant visuomenės susidomėjimą ir aktyvumą, poveikis visuomenės nuomonei siekiant pakeisti vyriausybės priimtus sprendimus ar vykdomą politiką. Įvairių interesų grupių lobizmo metodai priklauso nuo daugelio institucinių ir politinių aplinkybių; gausių išteklių turinčios interesų grupės visada siekia dalyvauti visuose politiniuose procesuose ir naudoja kompleksines poveikio priemones. Pripažįstama, kad lobizmui palankesnė pliuralistinė, ne korporatyvistinė sistema. atitikmenys: angl. lobbying; lobbism ryšiai: susijęs terminasinteresų grupė susijęs terminaskorporatyvizmas susijęs terminaspliuralizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • lobizmas — lobi̇̀zmas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lobbism — lobizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Interesų grupių teisėta veikla, kuria siekiama, kad būtų priimti, pakeisti ar panaikinti joms svarbūs įstatymai, kiti teisės aktai ar politiniai sprendimai. Manoma, terminas pradėtas vartoti 19 a. pr …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • lobbying — lobizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Interesų grupių teisėta veikla, kuria siekiama, kad būtų priimti, pakeisti ar panaikinti joms svarbūs įstatymai, kiti teisės aktai ar politiniai sprendimai. Manoma, terminas pradėtas vartoti 19 a. pr …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • interest group — interesų grupė statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • interesų grupė — statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti politinės… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • pressure group — interesų grupė statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”